Thẻ tín dụng Vietbank 

Thẻ tín dụng Vietbank có bao nhiêu loại?

Chúng tôi hiện có 3 loại Thẻ tín dụng Visa:

  • Thẻ Visa Luxury Platinum
  • Thẻ Visa Platinum
  • Thẻ Visa My Style.
Thế nào là thẻ chip? Đâu là diểm khác biệt giữa thẻ chip và thẻ băng từ?

Thẻ chip còn được gọi là “thẻ thông minh”. Trên bề mặt thẻ có gắn một vi mạch, để lưu giữ thông tin hoặc những giao dịch của người dùng thẻ.

Sự khác biệt giữa thẻ chip và thẻ băng từ nằm ở cấu trúc thẻ, độ bền, lượng thông tin lưu trữ và mức độ an toàn thông tin.