Chủ thẻ có thể thanh toán dư nợ thẻ theo các phương thức nào?

Hiện nay có 4 cách để thanh toán số dư trên tài khoản Thẻ tín dụng:

    • Chuyển khoản tại Vietbank: Bạn có thể chuyển khoản từ tài khoản Vietbank sang tài khoản Thẻ tín dụng thông qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến.
    • Chuyển khoản từ Ngân hàng khác: bạn có thể chuyển khoản từ ngân hàng khác đến tài khoản thẻ tín dụng Vietbank.
    • Thanh toán tiền mặt: Bạn cũng có thể nộp tiền mặt tại quầy giao dịch của Vietbank trong giờ làm việc các ngày trong tuần.
    • Trích nợ tự động: Đây là cách thanh toán đơn giản và dễ dàng nhất để đảm bảo bạn thanh toán nợ thẻ đúng hạn. Bạn có thể đăng ký dịch vụ ghi nợ tự động, qua đó bạn có thể chọn khoản thanh toán (thanh toán khoản nợ tối thiểu hay thanh toán toàn bộ) mà bạn muốn ghi nợ tự động vào tài khoản Ngân hàng Vietbank của mình mỗi tháng. Bạn cần duy trì số dư tài khoản của bạn bằng hoặc nhiều hơn khoản Ghi nợ tự động (*) trước ngày đến hạn thanh toán một ngày.