• HƯỚNG DẪN THANH TOÁN DƯ NỢ THẺ TRÊN INTERNET BANKING VIETBANK

  Áp dụng cho khách hàng đã đăng ký và kích hoạt Internet Banking.

1. Truy cập vào https://www.vietbank.com.vn.

 

2. Chọn Ngân hàng trực tuyến trên thanh menu.

 

3. Đăng nhập Tên truy cập, Mật khẩuMã xác thực

   

 

4. Chọn mục Dịch vụ thẻ.

 

5. Chọn Danh sách thẻ Vietbank Visa. Nhấn nút XEM .

    

 

6. Màn hình thể hiện Hạn mức tín dụngHạn mức khả dụng của chủ thẻ. Nhấn Xem chi tiết.

    

 

7. Màn hình thể hiện thông tin chi tiết thẻ. Khách hàng nhấn vào biểu tượng Thanh toán dư nợ.

    

 

8. 

 • a) Nếu Khách hàng muốn Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng Vietbank Visa cho chính mình, thực hiện chọn mục Cho chính mình. Sau đó, chọn các thông tin để thanh toán nợ thẻ tín dụng như sau:
  - Trích từ tài khoản: Chọn thông tin tài khoản trích nợ.
  - Hạn thanh toán: Hệ thống thể hiện Thời gian đến hạn thanh toán của kỳ sao kê gần nhất.
  Nếu KH mới phát hành thẻ, chưa có thông tin kỳ sao kê đầu tiên, hệ thống sẽ gửi thông báo như màn hình bên dưới, KH nhấn OK để thực hiện tiếp:

    

 

 • - Dư nợ hiện tại: Hệ thống thể hiện dư nợ hiện tại của chủ thẻ chính
  - Số tiền thanh toán: Chọn một trong các hình thức thanh toán sau:

 

 

. Nếu chọn Thanh toán toàn bộ dư nợ: Hệ thống tự động thể hiện số tiền toàn bộ dư nợ của kỳ sao kê gần nhất của chủ thẻ.
. Nếu chọn Thanh toán tối thiểu: Hệ thống tự động thể hiện số tiền tối thiểu của kỳ sao kê gần nhất của chủ thẻ.
. Nếu chọn Thanh toán hết dư nợ hiện tại: Hệ thống tự động thể hiện số tiền dư nợ hiện tại của chủ thẻ.
. Nếu chọn Số tiền khác: Khách hàng sẽ nhập thông tin số tiền muốn thanh toán.

 

 • - Phương pháp xác thực: OTP SMS
  - Nhấn vào nút Tiếp tục
 • b) Nếu Khách hàng muốn Thanh toán nợ thẻ tín dụng Vietbank Visa cho người khác, thực hiện chọn mục Cho người khác. Sau đó, chọn các thông tin để thanh toán nợ thẻ tín dụng như sau:
  - Trích từ tài khoản: Chọn thông tin tài khoản trích nợ.
  - Thanh toán cho số tài khoản thẻ: Khách hàng nhập thông tin số tài khoản thẻ Card ID cho thẻ cần thanh toán.
  - Tên người nhận: Khi nhập số tài khoản thẻ - Card ID chính xác, hệ thống sẽ tự động thể hiện thông tin Họ và tên của chủ thẻ đó.
  - Số tiền: Nhập thông tin số tiền cần thanh toán
  - Chọn Phương thức xác thực: OPT SMS
  - Nhấn Tiếp tục

 

 9. Nhập thông tin xác thực Mã OTPNhập lại mật khẩu:

   

 • Nhấn nút Gửi

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quý khách có thể liên hệ với dịch vụ Call Center qua số Hotline: (+84) 1800 1122 để được các dịch vụ viên hướng dẫn thanh toán dư nợ thẻ Visa