• HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VISA

  •  

    KÍCH HOẠT THẺ QUA INTERNET BANKING VIETBANK

    Áp dụng cho khách hàng đã đăng ký và kích hoạt Internet Banking.

1. Truy cập vào https://www.vietbank.com.vn.

 

2. Chọn Ngân hàng trực tuyến trên thanh menu.

 

3. Đăng nhập tên truy cập cá nhân và mật khẩu.

   

 

4. Quý khách chọn Mục dịch vụ Thẻ tín dụng quốc tế Visa Vietbank bên phải.

 

5. Chọn Danh sách thẻ. Nhấn nút Xem.

    

 

6. Màn hình thể hiện thông tin thẻ của quý khách chưa được kích hoạt. Nhấn vào nút Xem chi tiết.

    

 

7. Màn hình thể hiện thông tin chi tiết thẻ. Khách hàng nhấn vào biểu tượng Kích hoạt thẻ.

    

 

8. Quý khách Xác thực thông tin trước khi kích hoạt thẻ. Nhấn nút Tạo OTP. Thông tin OTP gửi SMS tự động đến số điện thoại đăng ký của khách hàng. Khách hàng Nhập thông tin OTPNhập lại mật khẩu trên Internet Banking.

    

 

 9. Hệ thống thể hiện thông tin kích hoạt thẻ thành công.

   

 

10. Màn hình chính thông báo trạng thái Thẻ khách hàng đang hoạt động.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KÍCH HOẠT THẺ TẠI TẤT CẢ CÁC QUẦY GIAO DỊCH VIETBANK 

Quý khách có thể đến tất cả các quầy giao dịch của Vietbank gần nhất để liên hệ kích hoạt mở thẻ tín dụng Visa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KÍCH HOẠT THẺ QUA DỊCH  VỤ CALL CENTER  VIETBANK

Quý khách có thể liên hệ với dịch vụ Call Center qua số Hotline: (+84) 1800 1122 để được các dịch vụ viên hướng dẫn kích hoạt thẻ Visa