Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt để trở thành một trong những thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Xem thêm...

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chào mừng Quý vị đến với Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank). Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị trong thời gian qua cũng như sự quan tâm đến những triển vọng hợp tác cùng Vietbank trong thời gian sắp tới.

Xem thêm...
Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Xây dựng Vietbank trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, đủ khả năng để hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới.

Xem thêm...

Quá trình phát triển

Hiện nay, Vietbank đã có 118 điểm giao dịch tại khắp các vùng kinh tế trọng điểm trên toàn quốc. Đây là minh chứng cho sự phát triển nhanh, an toàn và bền vững của Vietbank trong bối cảnh hiện nay.

Xem thêm...
Quá trình phát triển
Chính sách tuân thủ

Chính sách tuân thủ

Bao gồm thông tin về Phòng chống rửa tiền, tuân thủ Đạo luật FATCA và Đạo luật Ái quốc Hoa Kỳ

Xem thêm...