Liên kết chuyển tiền vãng lai

Liên kết chuyển tiền vãng lai

Liên kết chuyển tiền vãng lai (thông qua hợp đồng liên kết ký kết giữa Vietbank và đối tác liên kết) nhằm cung ứng và đẩy mạnh các sản phẩm liên quan đến giao dịch vãng lai (du học, định cư…) ra nước ngoài.
Chuyển tiền vãng lai nước ngoài dành cho tổ chức

Chuyển tiền vãng lai nước ngoài dành cho tổ chức

Cung cấp 1 dịch vụ thanh toán cho doanh nghiệp bằng hình thức chuyển tiền bằng điện khi doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán trả trước hoặc trả sau tiền hàng hóa nhập khẩu, thanh toán các loại phí dịch vụ, hoa hồng, cước vận chuyển, trả lương cho người lao động nước ngoài, …