Tài trợ vốn lưu động ngắn hạn dành cho doanh nghiệp

Tài trợ vốn lưu động ngắn hạn dành cho doanh nghiệp

Cung cấp giải pháp trọn gói theo nhu cầu vốn của doanh nghiệp
Tài trợ vốn dành cho doanh nghiệp mới thành lập

Tài trợ vốn dành cho doanh nghiệp mới thành lập

Tài trợ vốn dành cho doanh nghiệp mới thành lập
Tài trợ hợp đồng đầu ra trong nước

Tài trợ hợp đồng đầu ra trong nước

Đáp ứng nhu cầu vốn cho các Khách hàng thuộc ngành nghề tăng trưởng để thực hiện hợp đồng đầu ra, nhưng không có đủ tài sản để thế chấp vay vốn tại Vietbank
Tài trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành Nhựa

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành Nhựa

Vietbank cấp hạn mức tín dụng đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Cho vay đại lý xe ô tô

Cho vay đại lý xe ô tô

Hỗ trợ đại lý ủy quyền/Nhà phân phối thuộc hệ thống phân phối của các hãng xe, vay mua lô xe với tỷ lệ cho vay cao.
Cho vay đầu tư TSCĐ/ Đầu tư dự án

Cho vay đầu tư TSCĐ/ Đầu tư dự án

Đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp muốn đầu tư TSCĐ/dự án để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
Cho vay mua xe ô tô

Cho vay mua xe ô tô

Hỗ trợ vay mua xe ô tô phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, hoặc kinh doanh với thủ tục đơn giản, tỷ lệ cho vay cao.
Cho vay thấu chi tài khoản thanh toán

Cho vay thấu chi tài khoản thanh toán

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt đột xuất của doanh nghiệp, giải ngân linh hoạt.
Cho vay bổ sung vốn lưu động

Cho vay bổ sung vốn lưu động

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt thường xuyên của doanh nghiệp, không giới hạn số lần giải ngân trong hạn mức vay đã cấp.