Tài trợ nhà thầu xây lắp

Tài trợ nhà thầu xây lắp

- Nhận thế chấp Quyền đòi nợ phát sinh theo Hợp đồng thi công xây lắp - Không yêu cầu bắt buộc phải có TSBĐ khi cấp bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh bảo hành - Quản lý dòng tiền cụ thể theo từng công trình thi công xây lắp.
Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng

- Lãi suất ưu đãi - Hồ sơ thủ tục đơn giản, nhanh chóng - Giải ngân không TSBĐ lên đến 30% giá trị hàng hóa
Tài trợ nhập khẩu

Tài trợ nhập khẩu

- Thủ tục cấp vốn đơn giản nhanh chóng - Tỷ lệ tài trợ tối đa 100% giá trị BĐS - Phát hành LC/TSBĐ (BĐS): 150%
Tài trợ vốn lưu động ngắn hạn dành cho doanh nghiệp

Tài trợ vốn lưu động ngắn hạn dành cho doanh nghiệp

Cung cấp giải pháp trọn gói theo nhu cầu vốn của doanh nghiệp
Tài trợ vốn dành cho doanh nghiệp mới thành lập

Tài trợ vốn dành cho doanh nghiệp mới thành lập

Tài trợ vốn dành cho doanh nghiệp mới thành lập
Tài trợ hợp đồng đầu ra trong nước

Tài trợ hợp đồng đầu ra trong nước

Đáp ứng nhu cầu vốn cho các Khách hàng thuộc ngành nghề tăng trưởng để thực hiện hợp đồng đầu ra, nhưng không có đủ tài sản để thế chấp vay vốn tại Vietbank
Tài trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành Nhựa

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành Nhựa

Vietbank cấp hạn mức tín dụng đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Cho vay đại lý xe ô tô

Cho vay đại lý xe ô tô

Hỗ trợ đại lý ủy quyền/Nhà phân phối thuộc hệ thống phân phối của các hãng xe, vay mua lô xe với tỷ lệ cho vay cao.
Cho vay đầu tư TSCĐ/ Đầu tư dự án

Cho vay đầu tư TSCĐ/ Đầu tư dự án

Đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp muốn đầu tư TSCĐ/dự án để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.