Tôi có thể tìm hiểu thông tin về phí và lệ phí của thẻ ở đâu?

Bạn có thể tìm hiểu thêm những thông tin cập nhật nhất liên quan đến biểu phí thẻ tín dụng bằng cách truy cập vào website của Vietbank tại:

https://192.168.254.64:9097/the/ho-tro/bieu-phi

Một số điểm chấp nhận thẻ có thu thêm khoản phí khoảng 3% trên số tiền giao dịch nếu thanh toán bằng thẻ. Phí này có hợp lệ không?

Ở Việt Nam hiện nay vẫn có một số điểm chấp nhận thanh toán thẻ thu thêm phí nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ. Trường hợp Quý khách biết cửa hàng thu thêm phụ phí này nhưng vẫn chấp nhận thanh toán, Ngân hàng và Visa sẽ không bồi hoàn khoản phí này lại cho Quý khách.