Khi Thẻ tín dụng Vietbank bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, tôi nên làm gì?

Nếu Thẻ tín dụng Vietbank của bạn bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, vui lòng gọi ngay cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi tại số máy (84) 1800 1122 để được hỗ trợ.
Xin lưu ý bạn sẽ chịu trách nhiệm với tất cả các khoản giao dịch phát sinh từ Thẻ tín dụng của bạn cho đến khi Ngân hàng nhận được thông báo mất thẻ và hoàn thành việc ghi nhận việc mất thẻ.