Thẻ phụ

Thẻ phụ là gì?

Thẻ phụ cho phép bạn mở rộng tiện ích của Thẻ tín dụng đến những người thân. Hạn mức tín dụng của Thẻ chính sẽ được chia sẻ với (những) Thẻ phụ. Bản sao kê hằng tháng của bạn sẽ liệt kê tất cả giao dịch của Thẻ chính và (những) Thẻ phụ.

Chủ thẻ phụ có cần phải chứng minh thu nhập hay không?

Ngân hàng không yêu cầu chứng minh thu nhập của Chủ thẻ phụ vì Thẻ phụ được phát hành dưới tài khoản của Thẻ chính.