Gói siêu ưu đãi dành cho hệ sinh thái KHDN


Khách hàng mục tiêu

Khách hàng hạt nhân là tổ chức:

 • Có hệ sinh thái phù hợp với định hướng ngành phát triển của Vietbank: Hàng tiêu dùng, Giáo dục, Y tế, Dược phẩm, Sản xuất, Xuất nhập khẩu,…
 • Có khách hàng vệ tinh: là các tổ chức đầu vào/đầu ra/đối tác liên doanh liên kết liên quan trong hoạt động kinh doanh của khách hàng hạt nhân hoặc Chủ doanh nghiệp/ Giám đốc/ Cán bộ quản lý của khách hàng hạt nhân.

Thời gian triển khai

Kể từ ngày ban hành đến ngày 31/12/2020.

Ưu đãi gói

Dành cho KHÁCH HÀNG HẠT NHÂN:

 • Điều kiện áp dụng:
  1. • Doanh thu năm gần nhất: từ 50 tỷ đồng;
  2. • Đang sử dụng tối thiểu 2 SP/DV tại Vietbank;
  3. • Giới thiệu thành công KH vệ tinh mở TKTT và giao dịch tại Vietbank.
 • Ưu đãi:
  1. • Lãi suất tiền vay;
  2. • Lãi suất tiền gửi CKH;
  3. • Giảm 100% các loại phí giao dịch tài khoản tại quầy và trên Internet Banking;
  4. • Giảm 50% các loại phí TTQT (không thấp hơn mức tối thiểu);
  5. • Hạn mức thẻ tín dụng dành cho CBQL/NV công ty: tối đa 3 lần lương. Tối đa 5 lần lương  đối với trường hợp trả lương qua Vietbank;
  6. • Hạn mức thấu chi: Tối đa 10% hạn mức tín dụng ngắn hạn đã được cấp; Tối đa 2 tỷ đồng/Khách hàng.

Dành cho KHÁCH HÀNG VỆ TINH:

 • Ưu đãi:
  1. • Lãi suất tiền vay;
  2. • Lãi suất tiền gửi CKH;
  3. • Giảm 100% các loại phí giao dịch tài khoản tại quầy và trên Internet Banking;
  4. • Giảm 50% các loại phí TTQT (không thấp hơn mức tối thiểu).