Internet Banking

Internet Banking

Vietbank cung cấp các dịch vụ tài chính tối ưu, đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch chuyển khoản thông qua Internet Banking với mô hình phê duyệt đa cấp phù hợp với hoạt động của Doanh nghiệp.
Thanh toán hóa đơn tự động

Thanh toán hóa đơn tự động

Chỉ cần 1 lần đăng ký duy nhất, hàng tháng Vietbank tự động thanh toán hóa đơn theo yêu cầu của Khách hàng.
SMS-báo thay đổi số dư

SMS-báo thay đổi số dư

Dịch vụ giúp khách hàng nhận ngay tin nhắn thông báo từ Vietbank khi có biến động số dư tài khoản tiền gửi thanh toán