Chương trình Gói VB 4.0

chương trình gói VB 4.0

  • Thời gian triển khai: 6 tháng kể từ ngày 21/07/2020

Thủ tục đăng ký

Đăng ký tại tất cả quầy giao dịch Vietbank.
Đơn giản,nhanh chóng.

Đối tượng áp dụng

Khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán và các dịch vụ Ngân hàng điện tử (SMS/ Internet/ Mobile Banking).

Tiện ích

Thuận tiện khi thanh toán hóa đơn dịch vụ mọi lúc mọi nơi.

Chuyển khoản đơn giản, nhanh chóng và an toàn trong/ngoài hệ thống Vietbank.

Hưởng lãi suất trên số tiền nhàn rỗi trong tài khoản.

Ưu đãi

Miễn phí chuyển tiền trong/ngoài hệ thống và chuyển tiền nhanh 24/7 qua Internet/Mobile banking.

+ Không giới hạn số lần giao dịch.

+ Hạn mức chuyển tiền lên đến 500 triệu đồng/giao dịch và 3 tỷ đồng/ngày.

Miễn phí duy trì dịch vụ NHĐT (SMS/Internet/Mobile banking).

Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu thẻ thanh toán nội địa Vietbank.

Tham khảo thêm về các loại biểu phí Khách hàng Cá nhânphí dịch vụ Ngân Hàng Số.