Dịch vụ rút tiền mặt Cardless

Dịch vụ rút tiền mặt Cardless

Tiết kiệm thời gian – An toàn bảo mật
Chuyển tiền vãng lai một chiều ra nước ngoài

Chuyển tiền vãng lai một chiều ra nước ngoài

Dịch vụ chuyển tiền nước ngoài là dịch vụ giúp khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài theo các mục đích vãng lai như sau: du học, định cư, trợ cấp cho thân nhân, khám chữa bệnh, du lịch, công tác thăm viếng, thanh toán phí lệ phí, chuyển thu nhập hợp pháp, chuyển tiền thừa kế.
Thanh toán hóa đơn tự động

Thanh toán hóa đơn tự động

Chỉ cần 1 lần đăng ký duy nhất, hàng tháng Vietbank tự động thanh toán hóa đơn theo yêu cầu của Khách hàng.