*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Công tác pháp lý

a) Thực hiện công tác tư vấn pháp lý:

- Tham gia xây dựng quy định, quy trình tư vấn pháp lý tại Vietbank;

- Tham mưu các vấn đề pháp lý đối với các vụ việc, dự án phát sinh cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo yêu cầu;

- Tư vấn pháp lý đối với các vụ việc, hồ sơ cho các Khối, Trung tâm, Phòng/Ban tại Hội sở;

- Trực tiếp thực hiện tư vấn, hỗ trợ giải đáp vướng mắc pháp lý cho các Đơn vị trong toàn hệ thống;

- Thẩm định hoặc tham gia xây dựng các hợp đồng, mẫu biểu, quy chế, quy định, quy trình đối với các sản phẩm, dịch vụ của Vietbank.

b) Thực hiện việc xây dựng và quản lý hệ thống ủy quyền của Vietbank.

c) Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị các hồ sơ, văn bản, tài liệu cần thiết trình HĐQT, TGĐ đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi, bổ sung, chỉnh sửa các Giấy phép hoạt động, Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Vietbank.

- Tư vấn thủ tục pháp lý đối với việc thay đổi, bổ sung, chỉnh sửa các Giấy phép hoạt động;

- Đầu mối tổng hợp hồ sơ nộp NHNN thực hiện thủ tục việc thay đổi, bổ sung, chỉnh sửa các Giấy phép hoạt động;

- Xây dựng Điều lệ Vietbank theo phân công.

- Thực hiện thủ tục thông qua và đăng ký Điều lệ Vietbank theo phân công.

d) Đại diện cho Vietbank tham gia tố tụng, làm việc với cơ quan, tổ chức khác về các vấn đề pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Vietbank khi được ủy quyền (không bao gồm việc đại diện tham gia tố tụng trong hoạt động xử lý nợ).

e) Thực hiện công tác đào tạo liên quan đến pháp lý cho toàn hệ thống khi được phân công.

f) Các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công trong từng thời kỳ.

2. Công tác lập quy

a) Xây dựng văn bản lập quy liên quan đến chế độ quản trị điều hành của Vietbank.

b) Tư vấn soạn thảo, thẩm định văn bản lập quy:

- Thực hiện công tác tư vấn soạn thảo văn bản lập quy (VBLQ) cho các đơn vị nghiệp vụ Ngân hàng.

- Thực hiện công tác thẩm định VBLQ theo quy định; đảm bảo thẩm định VBLQ tuân thủ quy định của pháp luật; đảm bảo tính kịp thời và tính thống nhất của hệ thống văn bản, phù hợp với hoạt động của Ngân hàng (NH) trước khi ban hành.

- Thực hiện công tác cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống VBLQ.

c) Xây dựng, cập nhật và quản lý hệ thống phân quyền, ủy quyền.

d) Tham mưu về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng và Chức năng, nhiệm vụ của các Đơn vị trực thuộc.

e) Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về việc phân công thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước.

f) Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của cấp quản lý.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Luật

- Tiếng Anh: trình độ B hoặc tương đương trở lên.

- Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC

- Có kinh nghiệm trong công tác pháp lý ngân hàng: tối thiểu 03 năm.

- Am hiểu sâu rộng quy định pháp luật các lĩnh vực liên quan, đặc biệt cần có kiến thức chuyên ngành tài chính – ngân hàng.

- Nắm vững các quy định và cách thức xây dựng văn bản lập quy

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/05/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Nộp hồ sơ trực tuyếnTải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A Cách Mạng Tháng 8, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn

Hướng dẫn nộp hồ sơ