Vietbank mở tài khoản AUD tại Commonwealth Bank (Úc)

Tài khoản ngoại tệ: AUD (Đô la Úc)

Tại ngân hàng: Commonwealth Bank of Australia Sydney (CBA) tại Úc

Hiệu lực sử dụng: từ ngày 19/09/2017

Mục đích: Phục vụ giao dịch thanh toán quốc tế; khách hàng có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam qua Úc, và nhận báo có từ Úc về Việt Nam.

Điểm vượt trội:

- CBA là ngân hàng lớn thứ 2 tại Úc về Tổng tài sản;

- Mạng lưới rộng khắp nước Úc với 1.384 chi nhánh;

- Thời gian chuyển tiền nhanh chóng trong ngày làm việc;

- Cung cấp Dịch vụ chuyển tiền đảm bảo người thụ hưởng tại Úc (du học sinh chuyển tiền học phí, sinh hoạt phí, định cư, trợ cấp thân nhân,…)  nhận đủ số tiền chuyển.