Triển khai tính năng xác thực giao dịch Soft OTP trên ứng dụng Vietbank Digital cho KHDN