Triển khai tính năng xác thực giao dịch Soft OTP trên ứng dụng Vietbank Digital

Triển khai mới phương thức xác thực (PTXT) Soft OTP trên Mobile Vietbank Digital:

Sản phẩm áp dụng: Mobile Vietbank Digital.

Tiện ích

 • Khách hàng được giao dịch với hạn mức cao hơn so với xác thực bằng OTP SMS.
 • Hạn chế sai sót thao tác cho khách hàng (hệ thống tự sinh ra mã OTP và điền trực tiếp trên màn hình xác thực), thực hiện nhanh chóng, an toàn.
 • Không phụ thuộc vào wifi/ 3G (khách hàng có thể giao dịch trên Mobile Vietbank Digital ngay cả khi ở nước ngoài mà không cần roaming).

Phạm vi

- Khách hàng cá nhân sử dụng ứng dụng Mobile Vietbank Digital.

- Các tính năng của Soft OTP trên Mobile Vietbank Digital:

 • Cài đặt Soft OTP: Cài đặt và kích hoạt xác thực giao dịch bằng Soft OTP.
 • Hủy cài đặt Soft OTP: Hủy tính năng xác thực giao dịch bằng Soft OTP.
 • Quên PIN Soft OTP: Cho phép cài đặt lại PIN mới trong trường hợp quên PIN cũ.
 • Xác thực giao dịch: Xác thực các giao dịch chuyển khoản, thanh toán bằng Soft OTP

Quy định

 • Khách hàng chủ động cài đặt và kích hoạt PTXT Soft OTP trên Mobile Vietbank Digital.
 • Sau khi kích hoạt Soft OTP thành công, để tăng tính bảo mật cho giao dịch, khách hàng phải cài đặt mã PIN cho Soft OTP.
 • Mã PIN bao gồm 06 chữ số (không được là các chữ số trùng nhau hoặc liên tiếp nhau). Khách hàng có thể thiết lập mã PIN mới nếu quên PIN cũ trên chính ứng dụng Mobile Vietbank Digital.
 • Để đảm bảo an toàn cho khách hàng, sau khi kích hoạt và cài đặt PIN thành công cho Soft OTP, khách hàng cần phải thực hiện 01 giao dịch xác thực bằng SMS OTP. PTXT Soft OTP sẽ được áp dụng cho các giao dịch tiếp theo.
 • Vietbank sẽ tự động khóa (auto block) PTXT Soft OTP của khách hàng khi khách hàng nhập sai mã PIN 05 lần. Soft OTP có trạng thái auto block sẽ tự động mở khóa sau thời gian 01 giờ.
 • Khách hàng không thể thực hiện các tính năng liên quan đến Soft OTP trong thời gian Soft OTP bị khóa.

Han mức giao dịch

 • Hạn mức tối đa/ giao dịch: 500.000.000 đồng.
 • Hạn mức tối đa/ ngày: 3.000.000.000 đồng.