Triển khai các tính năng mới trên ứng dụng Vietbank Digital

 • Nhằm gia tăng các trải nghiệm cho Quý Khách hàng khi sử dụng ứng dụng Vietbank Digital, Vietbank giới thiệu đến Quý Khách hàng các tính năng mới trên App Vietbank Digital như sau:
 • 1. Hiển thị tài khoản vay:
 • - Hiển thị thông tin các khoản vay của Khách hàng như: Số tài khoản vay, dư nợ, lãi suất, ngày vay, ngày đến hạn, Trạng thái tài khoản vay.
 • - Hướng dẫn xem tài khoản vay tại đây.
 • 2. Mở/ tất toán Tiền gửi có kỳ hạn Quyền chọn Online:
 • - Mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn quyền chọn Online (Khách hàng được linh hoạt chọn kỳ hạn gửi từ 30 ngày đến 425 ngày phù hợp với nhu cầu của Khách hàng).
 • - Tất toán tài khoản tiền gửi có kỳ hạn quyền chọn Online.
 • - Hướng dẫn mở tiết kiệm có kỳ hạn Quyền chọn tại đây.
 • 3. Cài đặt nhắn tin biến động số dư:
 • - Khách hàng chủ động đăng ký tất cả Tài khoản TGTT (tiền gửi thanh toán) hợp lệ để nhận tin biến động số dư qua OTT hoặc SMS.
 • - Hướng dẫn cài đặt đăng ký nhận tin nhắn biến động số dư OTT/SMS tại đây
 • 4. Nhắn tin biến động số dư qua OTT (push notification):
 • - Tài khoản có đăng ký nhắn tin qua OTT, khi có biến động số dư, Khách hàng sẽ nhận được thông báo biến động số dư ngay trên ứng dụng (App) Vietbank Digital.