THÔNG BÁO THU GIỮ TÀI SẢN CTY TMDV XNK DV QUANG THẮNG

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) thông báo về việc thông báo thu giữ tài sản CTY TMDV XNK DV Quang Thắng

Xem văn bản thu giữ tài sản tại đây