CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG VIETBANK CHI NHÁNH KIÊN GIANG