BỐ CÁO THAY ĐỔI TÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM PGD PHỐ VỌNG - VIETBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI