BỐ CÁO THAY ĐỔI TÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM PGD BÌNH ĐĂNG - VIETBANK CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH