Hoàn tiền cực đã khi mở mới và chi tiêu bằng thẻ tín dụng Vietbank Visa

Nhằm tri ân Khách hàng và khuyến khích Khách hàng mở mới trải nghiệm thẻ tín dụng Vietbank Visa, Vietbank triển khai chương trình khuyến mãi “Đặc quyền mua sắm tiêu dùng” từ ngày 12/08/2019 đến 31/10/2019.

Chương trình ưu đãi lớn khi hoàn tiền đến 50% tổng giá trị giao dịch qua thẻ tín dụng Vietbank Visa, với tổng giá trị khuyến mãi lên đến 1 tỷ đồng.

Phạm vi triển khai: Tất cả Trung tâm kinh doanh trên toàn hệ thống Vietbank.

Đối tượng áp dụng:  Chủ thẻ tín dụng Vietbank Visa mở mới trong thời gian triển khai chương trình.

Hình thức và điều kiện ưu đãi:

a. Hình thức ưu đãi:

b. Điều kiện ưu đãi:

Thể lệ chi tiết vui lòng xem tại đây.