ĐỒNG HÀNH BẢO VỆ SỨC KHỎE CÙNG BẢO HIỂM HANWHA LIFE NHẬN NGAY VOUCHER ĐẾN 7,5 TRIỆU ĐỒNG.

1. THÔNG TIN CHUNG

  •    - Địa bàn khuyến mại: Trên phạm vi toàn quốc.
  •    - Thời gian: Từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
  •   - Đối tượng: Tất cả các khách hàng là Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) do Hanwha Life Việt Nam phát hành, được phân phối qua VIETBANK trong thời gian khuyến mại đồng thời thỏa mãn các điều kiện như quy định tại mục 3.
  •    - Sản phẩm áp dụng: Áp dụng khi Khách hàng mua Sản Phẩm bảo hiểm chính và Sản Phẩm bảo hiểm bổ sung được Hanwha Life Việt Nam phân phối qua VIETBANK.

2. CƠ CẤU QUÀ TẶNG

PHÍ BẢO HIỂM THỰC THU CỦA KỲ PHÍ ĐẦU TIÊN

(IP)/ HĐBH

QUÀ TẶNG/HĐBH

Từ 20.000.000 đến dưới 30.000.000 VNĐ

PHIẾU MUA HÀNG URBOX 250.000 VNĐ

Từ 30.000.000 đến dưới 50.000.000 VNĐ

PHIẾU MUA HÀNG URBOX 750.000 VNĐ

Từ 50.000.000 đến dưới 70.000.000 VNĐ

PHIẾU MUA HÀNG URBOX 1.250.000 VNĐ

Từ 70.000.000 đến dưới 90.000.000 VNĐ

PHIẾU MUA HÀNG URBOX 2.500.000 VNĐ

Từ 90.000.000 đến dưới 120.000.000 VNĐ

PHIẾU MUA HÀNG URBOX 5.000.000 VNĐ

Từ 120.000.000 VNĐ trở lên

PHIẾU MUA HÀNG URBOX 7.500.000 VNĐ

3. ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Chi tiết xem tại đây.

4. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC TRAO QUÀ

Hanwha Life sẽ lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại như sau:

 Đợt

Dữ liệu được tính đến hết ngày

Thời điểm lập danh sách

Ngày công bố kết quả

 Ngày trao giải

1

31/12/2023

04/01/2024

06/01/2024

19/01/2024

2

31/01/2024

02/02/2024

06/02/2024

29/02/2024

Trong đó,

  •    - Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng đợt 1 bao gồm các Khách hàng có HĐBH thỏa điều kiện chương trình khuyến mại được phát hành từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023.
  •   - Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng đợt 2 bao gồm: (i) các Khách hàng có HĐBH thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại, được phát hành từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2023 và (ii) các Khách hàng có HĐBH thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại, được phát hành từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023 nhưng chưa được ghi nhận tại danh sách đợt 1.
    • Tại thời điểm trao quà tặng, Hanwha Life sẽ gửi tin nhắn xác nhận với Khách hàng được nhận quà tặng (kèm đường dẫn để sử dụng quà tặng Phiếu mua hàng điện tử (E-Voucher)) đến số điện thoại di động mà Khách hàng đã đăng ký với Hanwha Life Việt Nam.
    • Giải thưởng/quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt.

5. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Chi tiết xem tại đây.

 

Tin khác