Doanh nghiệp xuất nhập khẩu đi cùng Vietbank ưu đãi trọn gói

DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU - ĐI CÙNG VIETBANK ƯU ĐÃI TRỌN GÓI 

GẮN KẾT DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU 2021

Thời gian triển khai: Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 30/06/2021.

Đối tượng:

  • Khách hàng Doanh nghiệp hiện hữu và mới
  • Mục đích: tài trợ xuất nhập khẩu

Hạn mức: 1.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ quy đổi

Hạn mức giải ngân/Khách hàng: 50 tỷ đồng

 

Ưu đãi chương trình:

Mục (%/năm)

VND

USD

Ghi chú

Lãi suất

6,5%

3,0%

-   KUNN max 6 tháng.

-   Miễn phí trả nợ trước hạn.

-   Giảm max 50% phí TTQT

 

www.vietbank.com.vn 18001122

Tin khác