Đánh thức tiềm năng doanh nghiệp

Thời gian triển khai

Từ ngày 22/04/2020 – 31/12/2020

Đối tượng khách hàng

  • Khách hàng có TKTT đang ở trạng thái ngủ đông (dormant/inactive) hoặc TKTT đang ở trạng thái active nhưng không phát sinh giao dịch trong 06 tháng tháng gần nhất.
  • Khách hàng có mã CIF tại Vietbank nhưng đã đóng hoặc chưa mở TKTT.

Nội dung ưu đãi

Tin khác