Chương trình "Ưu đãi lãi vay, nhận ngay Lộc Phát"

Vietbank triển khai chương trình “Ưu đãi lãi vay, nhận ngay Lộc Phát” đến 31/01/2018 hoặc khi hết hạn mức 2,000 tỷ đồng với những ưu đãi như sau:

- Lãi suất ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 6.68%/năm
- Biên độ cộng lãi suất sau thời gian ưu đãi được giảm từ 0.5% - 1.5% so với biểu lãi suất hiện hành.
- Trong thời gian vay tối thiểu, nếu trả nợ trước hạn, Khách hàng chỉ phải bù thêm phần lãi suất đã được ưu đãi, không thu phí trả nợ trước hạn.

Dành cho Khách hàng cá nhân: Áp dụng đến 31/01/2018 hoặc khi hết hạn mức 2,000 tỷ đồng

Khách hàng được ưu đãi:

- Khách hàng mới vay vốn;
- Khách hàng đã ngừng giao dịch vay vốn, nay có nhu cầu vay mới;
- Khách hàng đang giao dịch vay vốn, có nhu cầu giải ngân thêm hoặc giải ngân mới.

Mục đích vay vốn của Khách hàng:

- Phục vụ nhu cầu đời sống: vay mua Bất động sản, xây dựng/ sửa chữa nhà, tiêu dùng, v.v….
- Phục vụ hoạt động kinh doanh.

Thời hạn vay Cố định 03 tháng đầu Cố định 06 tháng đầu CỐ ĐỊNH 12 THÁNG ĐẦU
Ngắn hạn (≤12 tháng) 7,00%/năm 7,99%/năm 8,99%/năm
Trung dài hạn( >12 tháng) 6,68%/năm 7,49%/năm 8,99%/năm

Dành cho Khách hàng doanh nghiệp: Áp dụng đến 31/01/2018 hoặc khi hết hạn mức 4.000 tỷ đồng

Khách hàng được ưu đãi:

- Khách hàng chưa phát sinh quan hệ tín dụng tại Vietbank;

- Các Khách hàng có quan hệ tín dụng với Vietbank nhưng không có dư nợ trong 3 tháng gần nhất;

- Khách hàng hiện hữu đang có dư nợ: áp dụng cho KUNN mới, không áp dụng với KUNN chưa đến hạn.

 Mục đích vay vốn của Khách hàng:

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của Vietbank.

 • Thời hạn vay Cố định 03 tháng đầu Cố định 06 tháng đầu
  Ngắn hạn

  6,5%/năm

  Từ tháng thứ 4: LSCS + 0.5%/năm

  7,0%/năm

  Từ tháng thứ 7: LSCS + 1.5%/năm