CHỌN SỨC KHỎE – CHỌN AN YÊN

1. THÔNG TIN CHUNG

- Địa bàn khuyến mại: Trên phạm vi toàn quốc.

- Đối tượng: Dành cho KH cá nhân.

- Sản phẩm áp dụng: Áp dụng khi Khách hàng mua Sản Phẩm bảo hiểm chính và Sản Phẩm bảo hiểm bổ sung được Hanwha Life Việt Nam tại Vietbank

2. CƠ CẤU QUÀ TẶNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA HĐBH LIFE FUN:D – SỐNG THỎA CHẤT

3. CƠ CẤU QUÀ TẶNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA CÁC LOẠI HĐBH KHÁC

4. THỜI GIAN TRAO GIẢI

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi Quý khách hàng vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Vietbank trên toàn quốc hoặc thông qua Hotline 1800.1122

Tin khác