Quách Tố Dung

Thành viên HĐQT

Bà Quách Tố Dung là Cử nhân quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và là Cử nhân chính trị Học viện Chính trị Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

- Bà từng đảm nhiệm một số vị trí quan trọng như:

+ Phó Chủ tịch UBND Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

+ Phó Giám đốc Thường trực Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh.

+ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH BĐS Nguyên Khang.

+ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vũ Quang Dung.

+ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bệnh viện Quốc Tế City.

Chu tich