Ông Nguyễn Hữu Trung

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập kiêm Quyền Tổng Giám Đốc 

- Ông Nguyễn Hữu Trung tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Toronto – Canada.

- Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các tổ chức tài chính lớn như Giám đốc điều hành Bank of Montreal, Canada, Phó Chủ tịch điều hành Caisse Centrale Desjardins, Canada, Cố vấn tài chính, ngân hàng Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) - Thành viên Ban dự án Brass – hỗ trợ Cơ quan TTGSNH – NHNN Việt Nam triển khai Chương trình giám sát từ xa về Basel 2 cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Chu tich