Bà Mai Hồng Quỳ

Thành viên HĐQT độc lập

- Bà Mai Hồng Quỳ là tiến sĩ Luật học Trường Đại học Tổng hợp Lomonoxop, Matxcova (Liên bang Nga).

- Bà đã có kinh nghiệm gần 30 giảng dạy, quản lý tại các Đơn vị giáo dục và đã giữ một số vị trí như:

+ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

+ Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen.

- Bà được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận là Giáo sư vào năm 2012.

- Hiện tại, Bà là thành viên HĐQT độc lập Vietbank.

Chu tich