Lương Thị Hương Giang

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Bà Lương Thị Hương Giang là Cử nhân kinh tế trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội - chuyên ngành tài chính.

- Bà Lương Thị Hương Giang có gần 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, ngân hàng và đảm nhận nhiều vị trí quản lý như: Trưởng Phòng kế toán, Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hoa Lâm, Trưởng đại diện của Công ty cổ phần đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh và Phó Giám đốc truyền thông Marketing, Phó Văn phòng KVMB của Vietbank.

Chu tich