Ông Đặng Đình Thắng

Thành viên HĐQT

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh - ĐH Bách Khoa, Hà Nội.
- Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, đã đảm nhận các vị trí quản lý cấp cao:

+ Sáng lập viên, Chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán VNS.

+ Chủ tịch HĐQT công ty xây dựng TST.

+ Chủ tịch HĐQT công ty VNS INVEST.

- Hiện tại ông đang là TV HĐQT Vietbank.Quay lại