Bà Ngô Kim Liên

Thành viên HĐQT

- Bà Ngô Kim Liên là Cử nhân kinh tế trường ĐH Kinh tế TP. HCM;
- Bà Ngô Kim Liên đã có kinh nghiệm quản lý hơn 35 năm trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, chứng khoán…, đã giữ một số vị trí như:

+ Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. HCM.
+ Giám đốc Quỹ Đầu tư TP. HCM.
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán TP.
+ Chủ tịch HĐTV Công ty ĐTTC NN TP. HCM.
+ Phó Văn phòng UBND TP. HCM.
- Hiện Bà là thành viên HĐQT Vietbank.Quay lại