Ông Dương Nhất Nguyên

Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Dương Nhất Nguyên là Cử nhân khoa học hạng danh dự trường Greenwich University (Anh); Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Devry.

- Ông đã có hơn 9 năm kinh nghiệm trong việc quản lý (Giám đốc đầu tư Công ty CP ĐT PT Hoa Lâm; Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Lâm) và điều hành nhiều dự án lớn:

+ Dự án 4B Tôn Đức Thắng

+ Dự án số 1 Lê Thánh Tôn

- Hiện nay, Ông là Phó Chủ tịch HĐQT Vietbank.Quay lại