Bà Nguyễn Đỗ Xuân Dung

Thành viên BKS

- Bà Nguyễn Đỗ Xuân Dung là Cử nhân trường ĐH Kinh tế Tp.HCM.


- Bà đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tài chính, đã từng làm việc tại Ban Kiểm toán Nội bộ Vietbank, hiện nay là thành viên Ban kiểm soát Vietbank.
Quay lại