Ông Hứa Ngọc Nghĩa

Trưởng Ban Kiểm Soát

- Ông Hứa Ngọc Nghĩa tốt nghiệp Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán Kiểm toán tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

- Ông có hơn 15 năm công tác và quản lý tại vị trí như:

+ Phó kiểm toán Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

+ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

+ Thành viên HĐQT Ngân hàng 100% vốn Việt Nam – Sacombank Cambodia.

+ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Langexang Lào PRD.

Chu tich