Ông Phạm Nguyễn Thế Phong

Phó Tổng Giám đốc

- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

- Ông Phong từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng của các ngân hàng tại Việt Nam như chức vụ Giám đốc Trung tâm bán lẻ Hội Sở tại ngân hàng Eximbank; Giám đốc Vùng phát triển kinh doanh Tp.HCM của PVcombank và gần đây nhất ông Phong là Phó Tổng giám đốc giữ quyền Tổng giám đốc của ngân hàng Baoviet Bank.

Chu tich