Ông Phạm Danh

Phó Tổng Giám Đốc

- Thạc sỹ Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng – Đại học Kinh tế TP.HCM.

  • - Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng:

+ Từng được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục & đào tạo về Nghiên cứu khoa học

+ Đảm nhận nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức tín dụng.

+ Giám đốc Vietbank chi nhánh Sài Gòn.