Ông Nguyễn Trung Thành

Phó Tổng Giám Đốc

- Thạc sỹ đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành Tài chính ngân hàng.
- Ông có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng:

+ Nguyên là Phó Tổng giám đốc công ty chứng khoán Á Châu.

+ Giám đốc phòng Khách hàng doanh nghiệp Vietbank.

+ Giám đốc Vietbank Chi nhánh Hồ Chí Minh.


Quay lại