Ông Nguyễn Tiến Sỹ

Phó Tổng Giám đốc

- Tốt nghiệp: Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Griggs (Hoa Kỳ).

- Ông Sỹ có trên 15 năm kinh nghiệm điều hành, quản lý cấp cao ở các tổ chức, tập đoàn lớn. Ông cũng là chuyên gia trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản, quản lý dịch vụ và đào tạo.

Chu tich