Ông Nguyễn Đăng Khoa

Phó Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Đăng Khoa tốt nghiệp chuyên ngành tài chính - tín dụng trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

- Ông đã đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Techcombank như: Trưởng Phòng giao dịch, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực/Vùng, Giám đốc thúc đẩy bán và chất lượng dịch vụ, Giám đốc tư vấn khách hàng cá nhân Khối Dịch vụ bán hàng và Kênh phân phối, Cố vấn phát triển năng lực Khối Ngân hàng bán lẻ.

Chu tich