Ông Hồ Phan Hải Triều

Phó Tổng Giám Đốc

- Tốt nghiệp Đại Học Macquarie (Úc) và Đại học Công nghệ Sydney (Úc).

- Ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, doanh nghiệp, Ông đã đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức uy tín lớn trong nước và quốc tế như: AIA, Manulife Vietnam Asset Management, Berjaya Gia Thịnh.

Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại Vietbank trên cương vị Phó Tổng Giám Đốc từ tháng 06/2017.

 


Quay lại