Bà Ngô Trần Đoan Trinh

Phó Tổng Giám Đốc 

- Cử nhân Tài chính các ngành sản xuất – Đại học Kinh tế TP.HCM.

  • - Bà có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích tín dụng cùng thời gian dài khẳng định năng lực và sự gắn bó với tổ chức từ năm 2007:

+ Trợ lý chủ tịch HĐQT.

+ Giám đốc Quản Lý Rủi Ro.

+ Kiêm Giám đốc Khối Tín dụng.