Bà Ngô Trần Đoan Trinh

Phó Tổng Giám Đốc 

- Cử nhân Tài chính các ngành sản xuất – Đại học Kinh tế TP.HCM.

  • - Bà có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích tín dụng và gắn bó với Vietbank từ năm 2007. Bà từng đảm nhiệm vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro của Vietbank.

- Hiện bà là Phó Tổng Giám đốc Vietbank và được phân công phụ trách Khối Tín dụng.