TRÁCH NHIỆM CHÍNH

- Kiểm soát các hồ sơ tín dụng và kiểm soát các công việc do Nhân viên / Chuyên viên Trưởng bộ phận tái thẩm định thực hiện theo quy định hiện hành của Vietbank , ký kiểm soát trước khi trình cấp có thẩm quyền .

Hỗ trợ kiểm soát và điều phối toàn bộ hoạt động của Phòng TNDN theo phân công của GĐ phòng TDDN .

Tham gia góp ý các quy định sản phẩm , quy trình , quy chế liên quan đến nghiệp vụ tín dụng . Ra soát các quy định sản phẩm , các quy định có liên quan của Vietbank để có ý kiến , đề xuất kịp thời nhằm hạn chế và phòng ngừa rủi ro cho Vietbank .

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch công việc năm / quý / tháng và giám sát đảm bảo việc triển khai hoạt , động của Phòng . Xây dựng môi trường làm việc gắn kết , hiệu quả , chuyên nghiệp , tạo động lực cho CBNV Phòng

Kiểm soát thực hiện các báo cáo cho NHNN , báo cáo nội bộ được phân công ( nếu có ) . ET UN

Báo cáo cấp trên về hoạt động và các vấn đề liên quan của Phòng .

Tham gia họp BTD / HĐTD ( nếu có ) , nghiên cứu hồ sơ trước khi họp và tham gia đầy đủ các phiên họp . Có ý kiến độc lập và chịu trách nhiệm với ý kiến đưa ra biểu quyết phê duyệt tín dụng với tư cách cá nhân

Báo cáo và tham mưu cho BLĐ Khối các trường hợp sai phạm ảnh hưởng đến lợi ích của Vietbank để BLĐ có biện pháp xử lý kịp thời ,

Đề xuất cải tiến công việc . Tham gia đào tạo cấp dưới do mình quản lý

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tương đương tại vị trí Phó GĐ tín dụng doanh nghiệp, tái thẩm định doanh nghiệp

YÊU CẦU KHÁC

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Tình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ B hoặc tương đương.

- Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và phối hợp hành động.

- Kỹ năng đánh giá hiệu suất công việc.

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

- Kỹ năng ra quyết định.

- Kỹ năng huấn luyện và đào tạo.

- Quản lý sự thay đổi.

NƠI LÀM VIỆC

- Hồ Chí Minh

- Hà Nội

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

 - Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/07/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn