*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Trực tiếp tham gia công tác quản lý, tổng hợp số liệu nợ theo chức năng nhiệm vụ và phân công của Trưởng bộ phận.

- Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch của Bộ phận Tổng hợp số liệu gắn liền với kế hoạch của Bộ phận Tổng hợp, Phòng Cảnh báo nợ sớm.

- Tham mưu và tham gia cùng Ban Giám đốc Cảnh báo nợ sớm, Trưởng bộ phận Tổng hợp trong việc quản lý, điều hành hệ thống, xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động của Phòng Cảnh báo nợ sớm.

- Quản lý công tác tổng hợp số liệu nợ trong toàn hệ thống

- Thực hiện công việc tổng hợp số liệu nợ, các báo cáo nợ trong hạn, nợ quá hạn trong toàn hệ thống;

- Thực hiện quản lý nợ quá hạn trong toàn hệ thống.

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp số liệu về nợ trong hạn, nợ quá hạn trong toàn hệ thống.

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp số liệu về nợ quá hạn.

- Tổng hợp thông tin xử lý nợ; Chuyển danh mục nợ quá hạn trên 10 ngày cho Phòng Quản lý nợ để thực hiện các biện pháp xử lý thu hồi nợ.

- Thực hiện thống kê, phân tích, báo cáo tình trạng nợ, quá trình xử lý nợ và thu hồi nợ toàn hàng.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu của nội bộ và các tổ chức / cơ quan chức năng bên ngoài.

- Xây dựng hệ thống, cơ sở dữ liệu nợ trong hạn, nợ quá hạn trong toàn hệ thống.

- Quản lý danh mục và thực hiện tính lãi các khoản nợ nội bảng, ngoại bảng cần xử lý.

- Kiểm soát KPIs của các thành viên thuộc Trung tâm Quản Lý Nợ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

*YÊU CẦU HỌC VẤN/KIẾN THỨC

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyển ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế và các chuyên ngành có liên quan.

- Có kiến thức về: pháp lý, quản trị rủi ro, xử lý nợ, quản lý tín dụng, thẩm định tài sản, thanh lý tài sản

- Có các chứng chỉ nghiệp vụ về kế toán, tài chính và phân tích số liệu, khai thác số liệu

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí có liên quan

*CÁC YẾU CẦU KHÁC

- Kỹ năng đọc và xử lý thông tin hồ sơ tín dụng 

- Kỹ năng đàm phán và thương lượng

- Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng

- Trung thực, trách nhiệm trong công việc

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/09/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn