*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Hỗ trợ quản lý, theo dõi, tổng hợp số liệu nợ trong hạn có nguy cơ rủi ro cao cần thu hồi trước hạn.

- Hỗ trợ quản lý theo dõi nợ quá hạn, thực hiện thống kê, phân tích, báo cáo tình trạng nợ, quá trình xử lý và thu hồi nợ toàn hàng theo phân công.

- Trực tiếp tham gia công tác xử lý nợ thẻ tín dụng, nợ tín chấp và nợ không còn tài sản bảo đảm theo danh mục các khoản nợ theo phân công của Ban Giám đốc Quản lý nợ, Trưởng bộ phận XLN.

- Tư vấn và hỗ trợ đơn vị kinh doanh trong việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đôn đốc, xử lý, thu hồi nợ thẻ  tín dụng và nợ tín chấp.

- Thực hiện các biện pháp tác nghiệp để thu hồi nợ thẻ tín dụng, nợ tín chấp và nợ không còn tài sản bảo đảm: đôn đốc, làm việc trực tiếp với khách hàng/người thân, tố giác/khởi kiện, làm việc với chính quyền địa phương, cơ quan công an,...

- Đại diện ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý, tham gia tố trụng, giải quyết thi hành án đối với các khoản nợ xấu thẻ tín dụng và tham gia xuyên suốt quá trình tố tụng để thu hồi nợ;

- Xác minh thông tin khách hàng, thông tin tài sản để thực hiện xử lý nợ thẻ.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tiến hành xử lý nợ giai đoạn tố tụng, thi hành án.

- Định kỳ thực hiện rà soát công tác xử lý nợ để đề xuất giải pháp cải tiến phù hợp.

- Thực hiện công tác lưu trữ các hồ sơ, tài liệu phát sinh trong quá trình xử lý nợ.

- Thực các nhiệm vụ khác được các Lãnh đạo cấp trên phân công / ủy quyền.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính - Ngân hàng và các chuyên ngành liên quan

- Trung thực, trách nhiệm trong công việc

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN CHỐT NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/09/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn