*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xử lý chứng từ TTQT: Tiếp nhận, kiểm tra (kiểm lần 1) tính hợp lệ của Bộ chứng từ nhập khẩu/xuất khẩu và chuyển kết quả kiểm tra cho cấp trên trực tiếp kiểm tra (kiểm lần 2)

- Xử lý hồ sơ LC, nhờ thu: Tiếp nhận, kiểm tra, soạn điện, hạch toán các giao dịch, hạch toán thu phí liên quan đến thông báo LC xuất khẩu; phát hành/tu chỉnh LC nhập khẩu, chấp nhận/thanh toán nhờ thu nhập khẩu, tra soát.

- Xử lý hồ sơ chuyển tiền: Tiếp nhận, xử lý, soạn điện, hạch toán giao dịch, hạch toán thu phí hồ sơ chuyển tiền quốc tế

- Hỗ trợ tạo điện Swift giao dịch phát hành/tu chỉnh Bảo lãnh sau khi hồ sơ bảo lãnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Hướng dẫn TTKD xử lý nghiệp vụ Chuyển tiền, Nhờ thu, LC

- Tạo bảng kê bút toán xử lý trong ngày

- Định kỳ thực hiện báo cáo tháng/quý/6 tháng/năm/đột xuất liên quan đến nghiệp vụ TTQT 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của  cấp quản lý

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương.

- Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết thông thạo

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC

- Đã có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, xuất nhập khẩu.

- Hiểu biết cơ bản về luật các Tổ chức tín dụng, luật các công cụ chuyển nhượng, các tập quán quốc tế có liên quan.

- Hiểu biết cơ bản về thị trường tài chính, tiền tệ.

- Hiểu biết về thanh toán quốc tế, ngoại thương, bảo hiểm.

- Hiểu biết về các quy chế, quy định, thủ tục nghiệp vụ, hướng dẫn công việc và các văn bản pháp lý liên quan đến nghiệp vụ thanh toán quốc tế, ngoại hối…

- Hiểu biết các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Cẩn thận, chịu khó, trung thực, tuân thủ

- Chịu được áp lực công việc

*NƠI LÀM VIỆC

- HỒ CHÍ MINH

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/06/2022 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới


(Dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập)