*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản lý và phát triển Sản phẩm TTTM:

- Phối hợp với các Phòng thuộc Khối Kinh Doanh/TTKD/thị trường, … nắm bắt nhu cầu khách hàng (KH) nhằm tham mưu cho TBP SP TTTM thiết kế Sản phẩm TTTM chuẩn (standard) hoặc theo yêu cầu (customized) đáp ứng nhu cầu của Khách hàng Doanh Nghiệp (KHDN) các Sản phẩm Tài trợ thương mại (TTTM) như sau:

->Sản phẩm Tài trợ thương mại:

+ Tài trợ thương mại trong nước;

+ Tài trợ xuất nhập khẩu;

+ Bảo lãnh quốc tế;

+ Chuyển tiền quốc tế cá nhân, tổ chức;

+ Các Sản phẩm khác phục vụ cho Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trên kênh tại quầy & điện tử.

- Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan tham mưu cho TBP SP TTTM xây dựng các quy trình, hướng dẫn các TTKD triển khai bán sản phẩm hiệu quả;

- Tham mưu cho TBP SP TTTM xây dựng các tiêu chí quản lý hiệu quả của một sản phẩm để phục vụ cho việc quyết định mở rộng/thu hẹp/chấm dứt và/hoặc cải tiến đối với các sản phẩm;

- Phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan tham mưu cho TBP SP TTTM phân bổ các chỉ tiêu sản phẩm đến các TTKD trên toàn hệ thống VietBank;

- Tiếp nhận – hỗ trợ xử lý thông tin - phản hồi giải đáp phát sinh vướng mắc từ TTKD, các Phòng/Ban Hội sở liên quan đến Sản phẩm TTTM sau khi có ý kiến của TBP SP TTTM;

- Tham mưu cho TBP SP TTTM trong việc ban hành, cải tiến, các trường hợp ngoại lệ của sản phẩm phục vụ nhu cầu KHDN;

- Quản lý hiệu suất làm việc của các cá nhân theo tiến độ phân công của TBP SP TTTM nhằm góp phần giúp các nhân viên đạt được các mục tiêu về hiệu suất đã đề ra.

2. Xây dựng, quản lý chính sách, cơ chế và công cụ giá liên quan đến sản phẩm TTTM:

- Tham mưu cho TBP SP TTTM biểu lãi suất, phí cho sản phẩm TTTM;

- Tham mưu cho TBP SP TTTM nghiên cứu giá sản phẩm (lãi suất, phí) để có kế hoạch bổ sung, cập nhật biểu lãi suất, phí nhằm đạt hiệu quả, đảm bảo sự cạnh tranh trên thị trường và phù hợp với pháp luật;

- Tham mưu cho TBP SP TTTM về chính sách, cơ chế và công cụ giá liên quan đến sản phẩm phụ trách.

3. Nhận dạng, kiểm soát rủi ro trong công tác phát triển sản phẩm TTTM:

- Tham mưu cho TBP SP TTTM nhận dạng được các rủi ro trọng yếu và điều chỉnh các rủi ro này trong việc xây dựng và phát triển sản phẩm.

4. Chức năng khác:

- Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan tham mưu cho TBP SP TTTM xây dựng giáo trình/công cụ bán hàng liên quan sản phẩm TTTM và triển khai các sản phẩm TTTM cho TTKD;

- Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, tài liệu phát sinh;

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc báo cáo theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng đối với các vấn đề có liên quan đến sản phẩm phụ trách và các sản phẩm khác được phân công;

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng về độ chính xác, kịp thời của các báo cáo;

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công trong từng thời kỳ.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng và các chuyên ngành liên quan.

- Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC

- Có 02 năm kinh nghiệm Thanh toán quốc tế và 01 năm kinh nghiệm vị trí tín dụng doanh nghiệp

- Có kiến thức về Quản lý ngoại hối;

- Nghiệp vụ TTQT;

- Nghiệp vụ tín dụng Doanh nghiệp

- Nghiệp vụ bảo lãnh quốc tế, …;

- Nghiệp vụ quản lý dòng tiền, ….

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng

- Kỹ năng giao tiếp

- Cẩn thận, chịu khó, trung thực, tuân thủ, …

- Chịu được áp lực công việc

- Khả năng trình bày văn bản, thuyết trình.

*NƠI LÀM VIỆC

- TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/01/2021 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)


Tải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A CMT8, phường 6, Quận 3, TP.HCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn